This is SLOGAN TEXT

Až 40% dotací na nákup elektromobilu! OBCHODNÍ FIRMY

OBCHODNÍ FIRMY:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

 

Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita – Výzva V 

  • termín příjmu žádostí – 01. 2020
  • termín ukončení – 05. 2020

 

Minimální výše dotace 250 tis. Kč a maximální do výše dle pravidel veřejné podpory de minimis.

 

více na: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2019/nizkouhlikove-technologie—elektromobilita—v–vyzva–251085/

 

Míra podpory pro kategorie vozidel L, M2, M3, N1, N2:

 

malý podnik                     40% ZV

střední podnik                 35% ZV

velký podnik                    30% ZV

 

Způsobilé výdaje:

 

  • dlouhodobý hmotný majetek
  • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování DHM)

 

Specifika a omezení:

 

  • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha
  • jeden podnik (jedno IČ) může podat max. 10 žádostí
  • při hodnocení míry inovativnosti (způsobilosti) bude aplikováno hodnocení Technology Readiness Level

 

Podporovaná vozidla s LiFePo4 baterií:

 

model G2             (https://polaris-goupil.cz/goupil-g2/ )     z ceny od    400 000 Kč

model G4             (https://polaris-goupil.cz/goupil-g4/ )            z ceny od    820 000 Kč

model G5             (https://polaris-goupil.cz/goupil-g5/ )            z ceny od 1 000 000 Kč

 

O NÁS

Firma Eurogreen působí na českém trhu více jak 20 let. Původní specializace na trávníky se postupem času rozšířila o další produkty, které souvisely se základní činností. Kromě automatických zavlažovacích systémů, sportovního nářadí, komunální techniky Iseki a třídiček Zemmler, nabízí od roku 2014 také elektromobily.

Copyright Eurogreen ® 2017   |   Design: TR-DESIGN.CZ